Графік прийому громадян 

Міський голова проводить прийом громадян кожен 1-й і 3-й віторок місяця з 14:00 години у залі засідань міської ради. Попередній запис на особистий прийом до міського голови здійснює головний спеціаліст відділу роботи зі зверненнями громадян (Бориславська, 1 каб. 5; тел. 51254).

Графік роботи міського голови
  8.00:17:00 

12.00:13.00 Обід

Робота з головами депутатських комісій та депутатами – 
з 13.00 год. щопонеділка

 

У відповідності до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”  міський голова:  

 1. Забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території міста, додержання Конституції та законів України, виконання указів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.
 2. Організовує в межах, визначених цим Законом, роботу міської ради та її  виконавчого  комітету.
 3. Підписує  рішення  ради  та  її  виконавчого  комітету.
 4. Здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету.

5.Скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради.

 1. Забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання;  оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання.
 2. Призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м.Трускавця.
 3. Скликає  загальні  збори  громадян  за  місцем  проживання.
 4. Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, міської ради, її  виконавчого  комітету.
 5. Є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою.
 6. Представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно  до  законодавства.
 7. Укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради.
 8. Веде особистий  прийом  громадян.
 9. Забезпечує в місті додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян  та  їх  об’єднань.
 10. Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих  органів.

Видає  розпорядження  у  межах  своїх  повноважень.

Міському  голові  безпосередньо  підпорядковуються :

 • відділ бухгалтерського обліку ;
 • управління фінансів;
 • інспекція з питань державного архітектурно-будівельного контролю.

 Координує  роботу:

 • заступників міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого  комітету, членів виконкому ;
 • постійних  комісій  міської  ради.
 • КП «Трускавецька міська лікарня»

Організовує і керує роботою комісій, затверджених рішенням виконавчого комітету.

Перейти до вмісту