Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ виконавчого комітету № 124 від 14.07.2021р. “Про затвердження субвенції з бюджету Дрогобицької міської територіальної громади на 2021 рік”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 14 липня 2021 року       124                                                                   

Про затвердження субвенції з бюджету Дрогобицької міської територіальної громади на 2021 рік

        Відповідно до ст.23 Бюджетного кодексу України, на підставі рішення сесії Дрогобицької міської ради від 24.06.2021 № 435 «Про внесення змін до бюджету Дрогобицької міської територіальної громади на 2021 рік», керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Трускавецької міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Збільшити обсяг доходів загального фонду бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2021 рік за ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на відшкодування за спожиті енергоносії пунктом громадського здоров’я с.Дережичі, на суму 9959,00 (дев’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят дев’ять) гривень.
  2. Внести зміни до розподілу видатків головного розпорядника коштів бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2021 рік згідно додатку 1.
  3. Фінансовому управлінню міської ради (М.Федоричак) внести відповідні зміни до розпису бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2021 рік.
  4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                                               Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ

                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Додаток 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         до рішення виконавчого комітету
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             від 14.07.2021р. № 124

Зміни до розподілу видатків бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2021 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки всього

З них

Споживання

Оплата праці

Комунальні послуги та енергоносії

Розвитку

0200000

 

 

Виконавчий комітет Трускавецької міської ради

9959,00

99590,00

0,00

0,00

0,00

0212113

2113

0721

Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)

9959,00

9959,00

0,00

0,00

0,00

Керуюча справами                                                                                                              Олена ПЕТРАНИЧ