Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ виконавчого комітету № 208 від 02.11.2021р. “Про виготовлення бланків посвідчень громадян, які проживають, працюють (навчаються) на території гірського населеного пункту”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 02 листопада   2021 року        №   208

Про виготовлення бланків посвідчень
громадян, які проживають, працюють (навчаються) на території гірського населеного пункту

          Відповідно до ст.40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про статус гірських населених пунктів в Україні”, керуючись постановою Кабінету  Міністрів  України від 11.08.1996р. № 674 «Про  перелік населених пунктів, яким надано статус гірський», Положенням про порядок видачі посвідчення громадянина, який проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1996р. № 345, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

  1. Виготовити бланки посвідчень громадянина (громадянки), який (яка) проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту, а саме: с.Зимівки та села Орів Дрогобицькорго району Львівської області.
  2. Затвердити серію посвідчення для с.Зимівки – “ЗМ” та села Орів -“ОВ”.
  3. Старостам відповідних населених пунктів забезпечити подання пакету документів та видачу громадянам посвідчення встановленого зразка на підставі Положення про порядок видачі посвідчення громадянина, який проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1996 року № 345.
  4. Зобов’язати громадян, яким надано статус, у разі зміни реєстрації постійного місця проживання, працевлаштування (закінчення чи зміни місця навчання) звернутись до виконавчого комітету Трускавецької міської ради з відповідною заявою щодо припинення дії посвідчення громадянина, який проживає, працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського.
  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету О.Петранич.

            Міський голова                                                            Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ

Перейти до вмісту