Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

223 -р Від 18 червня 2021 р. “Про надання дозволу на проведення вуличної торгівлі”

clip_image002.jpg

УКРАЇНА

 

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від 18 червня 2021 р.                          № 223 -р

Про надання дозволу на

проведення вуличної торгівлі

Керуючись пп.20, п.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції комісії по торгівлі, побуту, громадському харчуванню та виділенню місць для організації вуличної торгівлі (протокол № 5 від 14.06.2021 р.):

  1. Надати дозвіл Бортек Т.І. на вуличну торгівлю винними напоями в курортному парку, 19-20 червня 2021 року, в рамках святкування дня міста Трускавця, згідно затвердженої план-схеми.
  2. При задіянні найманих працівників суб’єкт господарювання зобов’язаний оформити з ними трудовий договір та виплачувати зарплату не нижче законодавчо встановленого розміру.
  3. Встановити режим роботи виїзної святкової торгівлі 19-20 червня 2021 року з 9.00 год. до 23.00 год. Реалізацію алкогольних напоїв припинити о 22 год.00 хв.
  4. На робочому місці підприємців встановити табличку із зазначенням назви фізичної особи-підприємця та розмістити туристичний логотип міста Трускавця.
  5. Діяльність здійснювати згідно Постанови КМУ № 833 від 15.06.2006 року «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» та Наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України № 369 від 08.07.1996р. «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі», санітарно-гігієнічних норм, встановлених звукових норм, правил пожежної безпеки а також Правил благоустрою м. Трускавця, затверджених рішенням ТМР від 30.01.2014 р. № 634.
  6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови О.Ткаченка.

Міський голова                                       Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ