Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

Розпорядження міського голови № 481-р Від 10.10.2016року

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

 

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

 

Р  О  З  П  О  Р  Я  Д  Ж  Е  Н  Н  Я

Від10 жовтня 2016 року     481

 

Про проведеннялекційних занять  для

учнівзагальноосвітніхшкілміста

«Права і відповідальність неповнолітніх»

 

На виконання Закону України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» та Закону України «Про загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року», відповіднодоміськоїцільовоїсоціальноїпрограмироботизсімями,дітьмитамолоддюна2016-2020 роки,керуючисьпп.20п.4 ст.42ЗаконуУкраїни«ПромісцевесамоврядуваннявУкраїні»,рішеннясесіїТрускавецькоїміськоїрадивід30.12.2015р59«Пробюджетна2016рік»:

  1. Трускавецькому міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Н.Онаць), відділу освіти (І.Стасишин)провести лекційне заняття для учнів загальноосвітньої  школи міста «Права і відповідальність неповнолітніх».
  2. Затвердити графік проведення лекційного заняття для учнів загальноосвітньої  школи  міста «Права і відповідальність неповнолітніх». (Додаток №1).
  3. Фінансовому управлінню (М.Федоричак) виділити кошти на забезпечення                       проведення лекційного заняття  для учнів загальноосвітньої шкіл міста«Права і відповідальність неповнолітніх»  за рахунок коштів, передбачених Трускавецькому міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на програми і заходи (Додаток № 2).
  4. Контроль за виконаннямданогорозпорядженняпокласти на секретаря ради Н.Пономаренко.

                Міський голова                         А.Кульчинський

 

Додаток №1

дорозпорядженняміськогоголови

від10жовтня 2016 року   №481 -р

 

 

Графікпроведеннялекційногозаняттядля

учнівзагальноосвітньоїшколиміста

«Права і відповідальність неповнолітніх»

 

 

№ з/п Дата проведення Місцепрооведення Віковагрупа
1 26.10.2016 р. СЗШ №1 7 кл
2        27.10.2016 р. НВК «СЗШ №2-гімназія» 7 кл
3        28.10.2016 р. СЗШ №3 7 кл

 

 

 

 

 

Заступник міського голови                              О.Ткаченко

Додаток № 2

до розпорядження міського голови

від «10» жовтня2016 року № 481

 

 

 

КОШТОРИС

витрат

Трускавецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

на забезпечення проведення лекційногозаняттядляучнівзагальноосвітньоїшколиміста«Права і відповідальність неповнолітніх».

Придбанняканцтоварів для забезпечення проведення лекційного заняття -300грн.

Папір А4- 1п.-80,00 грн

Ручки 3 шт х 6,00грн-18,00 грн

Стікери 4шт х 12,00 грн -48 грн

Маркери 3 шт х 15,00грн45грн

Ватмани 6 шт х 10,00 грн- 60,00 грн

Файли 2уп.- 49,00 грн

Заступник міського голови                                                О.Ткаченко