Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

468-р.Від 11.10.2017р ” Про виплату коштів дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на придбання шкільної і спортивної форми”

УКРАЇНА

 

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від   11.10.     2017  р.                                   № 468-р

 

Про виплату коштів дітям-сиротам

та дітям, позбавленим батьківського піклування,

на придбання шкільної і спортивної форми

               Керуючись  підпунктом 5  пункту 13 Постанови Кабінету Міністрів України № 226 від  05.04.1994 року  “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування на придбання шкільної і спортивної форми”, зі змінами, внесеними Постановами КМУ  N  433 від 16.06.1995р,  N 1381  від 30.08.2003р., N 868 від 06.09.2005р., N 1061 від 01.08.2006р.,  N 146 від 05.03.2008р.,  N 723  від 20.08.2008 р., та керуючись пп..20 п.4. ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   
 

  1. Начальнику фінансового управління (п. М.Федоричаку) профінансувати  відділ освіти на суму 3 960 грн. 00 коп (п’ять тисяч чотирста гривень  00  коп),  які заплановані в бюджеті на 2017 рік по КПКВК 1011020, КЕКВ 2730.
  1. Завідувачу відділу освіти  виплатити 6 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах міста, кошти на придбання шкільної та спортивної форми – по     660 грн. 00 копійок (шістсот шістдесят гривень 00 коп)  згідно з додатком.

Міський голова                                                      Кульчинський А.Б.

Додаток

до  розпорядження міського голови

№  468-р                  від  11.10. 2017  р.

С П И С О К

дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування,

та навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах міста

  1. Баблідзе Тамара Анзорівна – учениця 9-В класу НВК“СЗШ № 2-гімназія”

2.Ломакін Олександр Володимирович – учень 5-Г класу НВК “СЗШ № 2-гімназія”

  1. Попруженко Марина Сергіївна – учениця 4-А класу СЗШ №3
  2. Шадрін Павло Євгенович учень 1-В  класу СЗШ № 1
  3. Яворська Яна Василівна – учениця 4-Б  класу СЗШ № 1
  4. Яцкевич Лілія Тарасівна – учениця 5-Б класу СЗШ № 1

        

                 Керуюча справами                                                                О. Петранич