Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

563-р. Від 21.12.2017 “Про часткову (повну) оплату робіт мешканцям м. Трускавця, які проживають в багатоквартирних житлових будинках, що від’єднанні від централізованої мережі теплопостачання при встановленні індивідуального (автономного) опалення в ква

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

Від          21.12. 2017  р.                № 563-р

 

Про часткову (повну) оплату робіт мешканцям

м. Трускавця, які проживають в багатоквартирних житлових будинках, що від’єднанні від централізованої мережі теплопостачання при встановленні індивідуального (автономного) опалення в квартирі.

 

Розглянувши рішення комісії з визначення кола осіб, які потребують матеріальної допомоги для встановлення індивідуальних (автономних) систем опалення та подані документи про виконані роботи із встановлення опалення, керуючись пп.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  1. Провести часткову (повну) оплату робіт за встановлення індивідуальних (автономних) систем опалення:

1.1. в розмірі 7000,00 (сім тисяч ) грн. :

Беднарчук Святослав ІгоровичСтебницька 86/14

1.2. в розмірі 4800,00 (чотири тисячі вісімсот) грн.:

Дробна Леоніда Михайлівна                 Сагайдачного16/9

Шпигальський Леонід Борисович                    Івасюка 7/20

   Зварич Галина Василівна                                  Сагайдачного 22/5

1.3. в розмірі 6000,00 (шість тисяч) грн.:

Маркова Ірина Борисівна                     Івасюка 3/15

1.4. в розмірі 2000,00 ( одна тисяча шістсот ) грн.:

      Бондар Світлана Ярославівна               Стуса 4/38

2.Начальнику фінансового управління (п. М.Федоричак) перерахувати29400 ,00  (двадцять девять тисяч чотиристагрн. 00 коп.) управлінню праці та соціального захисту населення (В.Ільницька) для часткової (повної) оплати робіт  за встановлення індивідуальних (автономних) систем опалення за рахунок коштів бюджету розвитку міста, як капітальні трансферти населенню.

  1. Управлінню праці та соціального захисту населення відшкодувати кошти:

3.1. КП «Трускавецьтепло» в сумі22600,00 ( двадцять дві тисячішістсот  грн.00коп.)

3.2. ПП «Мальви»в сумі 2000,00 ( дві   тисячі   грн.00коп.)

3.3. ФОП Регуш В.І.в сумі 4800,00 (чотири тисячі вісімсот грн. 00 кор.)

                  4.. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської ради Н. Пономаренко.

 

 

 

 

Міський  голова                                                 А.Кульчинський