Про затвердження Програми щодо покращення роботи з населенням, охорони громадського порядку та громадської безпеки в м. Трускавці на 2016 рік

 

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

( СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

                                                                                                                                                              

від                           2016 року                    

                                                                                                                                                     

Про затвердження Програми щодо

покращення роботи з населенням,

охорони громадського порядку та

громадської безпеки в м. Трускавці

на 2016 рік   

 

Керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Трускавецька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму щодо покращення роботи з населенням, охорони громадського порядку та громадської безпеки в м. Трускавці на 2016 рік згідно додатку.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна міської ради (О.Карпин).

 

 

Міський    голова                                           А.Кульчинський                                      

                                 

 

 

 

 


                                                                                                                                    Додаток

до рішення сесії Трускавецької міської ради

від ______________ 2016 року

№_________________

 

 

 

 

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ РОБОТИ З НАСЕЛЕННЯМ, ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ В

М. ТРУСКАВЦІ НА 2016 РІК

 

1.     Загальні положення і проблема, на яку спрямована програма

 

         На виконання Закону України «Про Національну поліцію» з 12 лютого 2016 року в м. Трускавці функціонує чотири сектори реагування патрульної поліції –  орган, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з населенням, територіальною громадою та громадськими об’єднаннями на засадах партнерства і спрямована на задоволення їхніх потреб. Рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності її підрозділів.

         З урахуванням специфіки міста-курорту, яке щороку відвідують тисячі відпочиваючих, поліцейські повинні бути взірцем професіоналізму та високих моральних якостей, належний формений одяг поліцейських повинен сприяти в цілому на підняття іміджу курорту. Фінансова допомога з міського бюджету дасть змогу досягти поставленої мети.

         Законодавчими підставами для виконання програми є Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.26, п.22, ст.38, п.2), Закон України «Про Національну поліцію».

 

2. Мета програми

Мета програми – забезпечення захисту населення від злочинних та протиправних проявів та покращення стану охорони громадського порядку та профілактики злочинності в м. Трускавці на 2016 рік.

 

3. Відповідальний виконавець програми

Відповідальним виконавцем програми є виконавчий комітет Трускавецької міської ради.

 

4.  Завдання і результативні показники програми

Основні завдання програми:

         забезпечення публічної безпеки і порядку;

         охорона прав і свобод людини, інтересів суспільства;

         протидія злочинності.

         Завдання програми передбачає забезпечення підрозділів поліції автомобільними реєстраторами та форменим одягом (одностроєм поліцейського).

         Результати реалізації програми:

         належне забезпечення охорони громадського порядку в місті.

 

5.   Обсяги і джерела фінансування програми

Виконання програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету               в сумі 114,0 тис.грн.

 

6. Координація і контроль за виконанням програми.

Координацію і контроль за виконанням програми здійснює виконавчий комітет Трускавецької міської ради.

 

 

 

 

 

                           Затверджено

               Міський голова

_______ Кульчинський А.Б.

«__» __________ 20__ року

 

 

 

 

Повна назва Програми

Міська цільова програма щодо покращення роботи з населенням, охорони громадського порядку та громадської безпеки в м. Трускавці на 2016 рік.

 

 

 

Погоджено

   Голова комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна Трускавецької міської ради

_______________ О.Р.Карпин

«__»__________ 20___ року

 

Погоджено

Голова комісії (повна назва) Трускавецької міської ради, до компетенції якого належить програма

________________ ___________

«__» __________ 20____ року

 

 

 

Погоджено

Заступник міського голови до компетенції якого належить програма

____________ О.О.Ткаченко

«__» __________ 20____ року

 

Погоджено

Начальник фінансового управління Трускавецької міської ради

 

________________М.М.Федоричак

«__» _________ 20____ року

 

МП

 

 

 

Погоджено

Начальник відділу планування та інвестицій виконавчого комітету

_________________ М.Р.Заверюха

«__» __________ 20____ року

 

 

 

Начальник Трускавецького ВП ГУНП у Львівській області

підполковник поліції

 

____________________Б.А.Собко

«__» __________ 20__ року

 

МП

 

                                                                                            м. Трускавець
                                                                    
                             2016 рік


 

Паспорт
(загальна характеристика міської (бюджетної) цільової програми)

 

Міська цільова програма щодо покращення роботи з населенням, охорони громадського порядку та громадської безпеки в м. Трускавці на 2016 рік.

                                         (назва програми)

 

1.      Ініціатор розроблення програми ГУНП у Львівській області___________

 

2.      Дата, номер документа про затвердження програми __________________

 

3.      Розробник програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради___

 

4.      Співрозробники програми ГУНП у Львівській області________________

 

5.      Відповідальний виконавець програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради.

 

6.      Учасники програми_____________________________________________

 

7.      Термін реалізації програми  2016 рік_______________________________

 

7.1.            Етапи виконання програми (для довгострокових програм)_________

 

8.      Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис.грн, всього   114,0  _______________________________

у тому числі:

8.1.            Коштів міського бюджету  114,0___________________________

8.2.            Коштів інших джерел (вказати)_______________________________

 

 

 

Міський голова                                                                                                                                                    

                                                       Кульчинський А.Б                                                                                                                                                                                                                                (підпис)

 

Начальник Трускавецького

ВП ГУНП у Львівській обл.

підполковник поліції                    Собко Б.А                                                                                           

                                                                                                                                                                                   (підпис)

 

Тел.: (247) 69004

   

 

 

Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми*

 

Міська цільова програма щодо покращення роботи з населенням, охорони громадського порядку та громадської безпеки в                   м. Трускавці на 2016 рік.___________________________________________________________________________________________

 

(назва програми)

 

тис. грн.

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2016  рік

20 __ рік

20 __ рік

20 __ рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

114,0

 

 

 

114,0

у тому числі

 

 

 

 

 

міський бюджет

114,0

 

 

 

114,0

кошти небюджетних джерел**

 

 

 

 

 

 

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

 

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

 

Міський голова                                                         Кульчинський А.Б                                                                                                                                                                                                                                                     

Начальник Трускавецького ВП
 ГУНП у Львівській област

підполковник поліції                                                 Собко  Б.А.                                                                                                                                                                                                                                                                     

тел.: (247) 69004

 

 

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми*

 

Міська цільова програма щодо покращення роботи з населенням, охорони громадського порядку та громадської безпеки в                        м. Трускавці на 2016 рік.___________________________________________________________________________________________

 

(назва програми)

 

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги, тис. грн.

20 16 рік***

1.

Підтримка громадського порядку та безпеки громадян на максимально високому рівні

1. Придбання форменого одягу

затрат (тис.грн.)

Виконавчий комітет Трускавецької міської ради

Міський бюджет

106,8

Покращення роботи з населенням на адміністративних дільницях щодо охорони громадського порядку

 

продукту (шт)

43

ефективності

2,484

якості

 

2. Придбання відео реєстратора автомобільного

затрат (тис.грн.)

7,2

продукту (шт)

3

ефективності

2,4

якості

 

 

 

 

 

 

Усього на етап або на програму:

 

114,0

 

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

 

** вказується кожне джерело окремо.

 

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                         Кульчинський А.Б                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Начальник Трускавецького ВП
ГУНП у Львівській області

 

підполковник поліції                                                Собко Б.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

  Секретар міської ради                                 Н.Пономаренко