Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

220-р. Від 12.06.2019 року “Про проведення конкурсної програми «Дитяча феєрія»

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

 

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від «12» червня 2019 року                           № 220-р

м. Трускавець

Про проведення конкурсної

програми «Дитяча феєрія»

 

           

             У відповідності до плану роботи служби у справах дітей на 2019р., в рамках святкування 192-ої річниці міста-курорту Трускавець, керуючись пп.20 п. 4 ст..42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  1. Службі у справах дітей (п. Л.Дребот) провести 14 червня 2019р. конкурсну програму «Дитяча феєрія».
  2. Фінансовому управлінню (п. М.Федоричак) виділити кошти в сумі 10000 грн. на забезпечення проведення конкурсу за рахунок коштів передбачених службі у справах дітей на заходи по реалізації програм (додаток № 1).
  1. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.        

Міський голова                        Андрій Кульчинський

                                                                      Додаток № 1

до розпорядження міського голови

           № 220-р   від «12» червня 2019р.

Розрахунок

до кошторису витрат на проведення

конкурсної програми «Дитяча феєрія»

 

  1. Послуги аніматорів             –   10 000 грн.

Всього   – 10 000 (десять тисяч) грн. 00 коп.

Керуюча справами                             О. Петранич