Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

52-р. Від 29.01.2020року “Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік “

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

   Від   29 січня   2020 р.                           № 52-р

Про затвердження паспортів

бюджетних програм на 2020 рік

                

 

                 

       Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014     № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, рішення Трускавецької міської ради «Про бюджет міста Трускавця на 2020 рік» від 18 грудня 2019 року № 1570

Н А К А З У Ю  
     1. Затвердити паспорти бюджетних програм виконавчого комітету Трускавецької міської ради на 2020 рік:
–         КПКВКМБ 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;
–         КПКВКМБ 0210170 «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування»;
–         КПКВКМБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;
–         КПКВКМБ 0212113 «Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)»;
–         КПКВКМБ 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»;
–         КПКВКМБ 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров”я»;
–         КПКВКМБ 0213112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»;
–         КПКВКМБ 0213121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»;  
–         КПКВКМБ 0213133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;
–         КПКВКМБ 0213140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»;
–         КПКВКМБ 0215011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»;
–         КПКВКМБ 0215012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»;
  • КПКВКМБ 0215062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»;
  • КПКВКМБ 0217130 Здійснення заходів із землеустрою;
–         КПКВКМБ 0217650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї»;
–         КПКВКМБ 0217660 «Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів»;
–         КПКВКМБ 0217680 « Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»;
–         КПКВКМБ 0217693 «Інші заходи пов’язані з економічною діяльністю»;
–         КПКВКМБ 0218220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення»;
–         КПКВКМБ 0218410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації».
 
  1. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

    Міський голова                                                                    Кульчинський А. Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перейти до вмісту